Kompasy do zamówienia #10208

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dariusz
Nazwisko :Pasternak
Data urodzenia :11-11-1974
Płeć :m