Kompasy do zamówienia #10206

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Kolodziejska
Data urodzenia :06-12-1972
Płeć :k