Kompasy do zamówienia #10200

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Karol
Nazwisko :Kiryk
Data urodzenia :15-02-1984
Płeć :m