Kompasy do zamówienia #10189

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grażyna
Nazwisko :Auguścik
Data urodzenia :22-03-1954
Płeć :k