Kompasy do zamówienia #10136

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Edyta
Nazwisko :Reczko
Data urodzenia :13-10-1975
Płeć :k