Kompasy do zamówienia #10134

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Dusza-Szewczyk
Data urodzenia :16-08-1980
Płeć :k