Kompasy do zamówienia #10131

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Leszek
Nazwisko :Wiszniewski
Data urodzenia :23-08-1953
Płeć :m