Kompasy do zamówienia #10125

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marta
Nazwisko :Świeboda
Data urodzenia :13-12-1979
Płeć :k