Kompasy do zamówienia #10125

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Patrycjusz
Nazwisko :Świeboda
Data urodzenia :15-03-1977
Płeć :m