Kompasy do zamówienia #10123

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Lankosz
Data urodzenia :11-10-1986
Płeć :k