Kompasy do zamówienia #10102

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bogdan
Nazwisko :Bednarek
Data urodzenia :17-07-1952
Płeć :m