Kompasy do zamówienia #10102

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Dykier
Data urodzenia :10-01-1982
Płeć :m