Kompasy do zamówienia #10102

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Bednarek
Data urodzenia :16-03-1960
Płeć :k