Kompasy do zamówienia #10086

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Libera
Data urodzenia :09-11-1975
Płeć :k