Kompasy do zamówienia #10076

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Czarnecka
Data urodzenia :05-07-1956
Płeć :k