Kompasy do zamówienia #10074

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Grodzicki
Data urodzenia :24-04-1935
Płeć :m