Kompasy do zamówienia #10070

Dane dla kompasu nr 1

Imię :.
Nazwisko :Parol
Data urodzenia :19-06-1979
Płeć :k