Kompasy do zamówienia #10068

Dane dla kompasu nr 1

Imię :DANUTA
Nazwisko :.
Data urodzenia :16-03-1955
Płeć :k