Kompasy do zamówienia #10052

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Myśliwiec
Data urodzenia :16-06-1977
Płeć :k