Kompasy do zamówienia #10026

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agnieszka
Nazwisko :Widawska
Data urodzenia :15-12-1976
Płeć :k