Kompasy do zamówienia #10011

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wojciech
Nazwisko :Królczyk
Data urodzenia :21-03-1992
Płeć :m