Projekt Małego Domu Połączonego z Firmą

pr12_cam02 pr12_cam01

pr12_rzut pr12_przekroj